SALTBAD

Etter pressing vert ostane lagt i saltlake. Her ligg dei i tre døgn før dei vert dekte med eit beskyttande lag. Dette vert lagt på for hand fire-fem gonger før osten er klar for lagring.

LAGRING

Osten vert mogna i spesielle mogningsrom der temperatur, fukt og ventilasjon vert styrt nøye. Her lagrast osten frå tre månader og opp til eitt år. Under lagringa må ostane vendast ofte for å få jamn mogning i heile osten.

Les meir »

ANRETNING

Det går fint å skive osten med ostehøvel, skjære han i terningar eller stavar, eller rive han for å strøy på maten - alt etter kva du vil nytta han til.

Les meir »