LAGRING

Osten vert mogna i spesielle mogningsrom der temperatur, fukt og ventilasjon vert styrt nøye. Her lagrast osten frå tre månader og opp til eitt år. Under lagringa må ostane vendast ofte for å få jamn mogning i heile osten.

ANRETNING

Det går fint å skive osten med ostehøvel, skjære han i terningar eller stavar, eller rive han for å strøy på maten - alt etter kva du vil nytta han til.

Les meir »

PASTEURISERING

Etter at mjølka kjem til ysteriet, vert ho pasteurisert og fylt rett i ystekaret. Der startar ysteprosessen.

Les meir »