BESTILLING

Tlf: 940 09 677
E-post: ost(a)wangensten.no

Med verknad frå 1. januar 2015 endrar fimaet vår namn i samband med flytting av produksjonen til Fosheim Næringspark i Røn. Dei nye opplysningane for firmaet er no:

Faktura- og postadresse:

Valdresmeieriet AS
Golsvegen 23
2920 Leira i Valdres

Besøksadresse er:

Fosheimvegen 66
2960 Røn

Org.nr. er som før: 996 979 660 MVA, og tlf.nr. til administrasjoen er: 61 36 23 00.