HEIL

Rakfisk med skinn, hovud og hale (spor). Selges enkeltvis i vakuumpakke. Størrelsene ligger mellom 400 - 500 g per fisk.

INGREDIENSER:
Regnbueørret, salt, sukker, kultur.

KJØLEVARE:
0 - 4 grader C.

PAKNINGSSTØRRELSE:
Vacuumpakker à ca. 500 gram.

Distribusjonseske inneholder 10 pakninger.
(ca. 5 kg)