PRODUKT

Wangensten AS er Noregs største rakfiskprodusent med ein årleg produksjon på vel 180 tonn rakfisk. Vi har òg rakøl som blir distribuert til butikkar og hotell.