KONTAKT

WANGENSTEN AS (Rakfiskproduksjon og Rakøl)
Golsvegen 23 | 2920 Leira i Valdres
Telefon: (+47) 61 36 23 00 | post(a)wangensten.no

Jørn Wangensten | Eigar
Tlf: (+47) 908 45 503 | jorn(a)wangensten.no

Edgar Linn | Dagleg leiar
Tlf: +(47) 940 19 315 | edgar(a)wangensten.no

Tom Oddvar Solheim | Produksjonsjef
Tlf: +(47) 949 75 196 | tomoddvar(a)wangensten.no 

Turid Wangensten | Administrasjon
Tlf: (+47) 416 31 906 | turid(a)wangensten.no

 

VALDRESMEIERIET AS (Tidligere Valdres Ost)
Golsvegen 23 | 2920 Leira i Valdres
Telefon: (+47) 940 09 677 | ost(a)wangensten.no

Jørn Wangensten | Dagleg leiar
Tlf: (+47) 908 45 503 | jorn(a)wangensten.no

Marianne Tarud | Produksjonssjef
Tlf: (+47) 469 53 716 | marianne(a)wangensten.no

Marianne Aastad | Ystar
Tlf: (+47) 940 09 677 | ost(a)wangensten.no

 

WANGENSTEN FISK AB
(Fiskeoppdrett og slakteri)
Hoverberg 458 | 840 40 Svenstavik
Tlf: (+46) 72 512 1703

Jørn Wangensten | VD
Tlf: (+47) 908 45 503 | jorn(a)wangensten.no

Niklas Edblad | Platschef fiskodling
Tlf: (+46) 70-660 70 95 | niklas(a)wangensten.se